Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA

VIRTEC

VirTec (Development of Virtual Learning Environments in Technical Higher Education) 2018-2020

One of the priorities for improving the quality of technical education should be the possibility of using virtual technology. The main objective of the project is to support the development of a virtual learning environment for the effective use of technical higher education students. In order to achieve this goal, it is planned to create a virtual house simulator for students in the field of construction. The usage of a digital house simulator enhances the effectiveness of vocational training and allows students to significantly enhance their knowledge and skills to become a more competitive specialist. The Project partners are Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), Union of Associations Multikultura (Poland) and Kocaeli Provincial Directorate of National Education (Turkey). The duration of the project is 24 months (10.2018-09.2020)

MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO EDUKACYJNE

1 listopada 2018 r. Formalnie rozpoczyna się nasza współpraca "The Pitch".Przeczytaj więcej na ten temat:
Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO EDUKACYJNE "TEATR PITCHING FOR EMPLOYMENT"

Wraz z sześcioma partnerami z Europy Trešnjevka Cultural Center rozpoczyna się 1 listopada 2018 r., Nowy projekt finansowany z programu Erasmus + Komisji Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, z udziałem agencji ds. Mobilności i programów UE.
Publicznie znany pod skrótem "The Pitch", projekt ten jest międzynarodowym partnerstwem w nieformalnej edukacji dorosłych (pełny tytuł: "Pitching teatralny dla zatrudnienia").
Akronim projektu opiera się na słynnej metodzie prezentacji, tak zwanej "pitching", czyli metodzie krótkiej prezentacji, która jest zwykle stosowana w biznesie i służy szybkiej prezentacji osoby, projektu lub organizacji. Sama metoda ogranicza "pitch" (pitching pomysłu) do bardzo krótkiego czasu (3 minuty lub mniej, co pomaga nauczyć się, jak zaprezentować siebie, swój projekt lub organizację w sposób interesujący i aktywny. Kluczowe znaczenie mają umiejętności teatralne i aktorskie, a osoby, które nie posiadają takich umiejętności, mają trudności z zaprezentowaniem się potencjalnym pracodawcom, a gdy dodamy negatywne uprzedzenia, które ludzie z grup marginalizowanych doświadczają na rynku pracy - te wady stają się nie do pokonania luki demotywującej ich do uczestnictwa w rynku pracy.
W przypadku grup marginalizowanych partnerzy postanowili połączyć metodę pitchingu prezentacji z teatrem edukacyjnym, aby:
• wykształcić te osoby i zwiększyć ich umiejętności miękkie (które są często kluczowe na rynku pracy, np. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• być wzajemnie wykształceni (edukacja rówieśnicza wśród nauczycieli), w tym ich kluczowe kompetencje w UE,
• i zaoferować nowe treści edukacyjno-kulturalne, dzięki którym wzbogacimy nieformalne kompetencje edukacyjne organizacji partnerskich i zbadamy możliwości większego włączenia metody pitchingu teatralnego do edukacji (nieformalnej) i rynku pracy w Europie.W związku z tym partnerstwo poświęcone jest włączeniu społecznemu grup zmarginalizowanych (np. Osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, stygmatyzowanym, etnicznym i / lub religijnym); wymiana wiedzy eksperckiej, metod i umiejętności wśród nauczycieli pracujących z grupami zmarginalizowanymi poprzez edukację pozaformalną; oraz zwiększenie widoczności problemów grup marginalizowanych, a także zwiększenie wykorzystania metody pitchingu teatralnego w europejskiej edukacji pozaformalnej.
Siedmiu wszechstronnych i uzupełniających się partnerów - wszyscy pracujący w edukacji pozaformalnej, ale na swój własny, specyficzny sposób (od uniwersytetu do jadłodajni) - planują osiągnąć te cele, organizując siedem międzynarodowych działań z zakresu uczenia się pozaformalnego, tj. warsztaty pitchingu teatralnego z 84 uczestnikami, w tym osobami z grup zmarginalizowanych (osoby niepełnosprawne, mniejszości i podobne).
Każdy warsztat będzie zorganizowany zgodnie z pitchingiem teatralnym, ale każdy z partnerów uwzględni swoją lokalną, specyficzną metodę, dzięki której wzbogaci wiedzę i umiejętności nauczycieli z innych organizacji partnerskich.
Po warsztatach pitchingu edukacyjnego, uczestnicy zaprezentują swoje pomysły (projekty) i siebie na ostatnim "Forum pitch", które będzie otwarte dla publiczności.
Te fora pitchingu teatralnego staną się teatrem pomysłów, w którym aktorzy przedstawią swoje pomysły na projekty, które przyniosą korzyści lokalnej społeczności i pomogą w jej połączeniu z UE.
Ponadto, te Fora Pitchingu będą nagrywane i wyświetlane na żywo na kanale The Pitch YouTube Channel oraz w mediach społecznościowych partnera, w celu zwiększenia popularności pitchingu.
Oprócz prezentacji wideo partnerzy będą zapisywać swoje doświadczenia i przekazywać swoją wiedzę w eManual - dzięki temu wszystkie inne zainteresowane strony będą mogły odtworzyć proces pitchingu teatralnego i wdrożyć tę przydatną metodę we własnej pracy.
 Dodatkowe oficjalne informacje na temat projektu można znaleźć na oficjalnej stronie Erasmus +   
TUTAJ

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Do Twojej dyspozycji jest kilka opcji:

• na poniższej stronie - będziemy regularnie aktualizować wiadomości o naszych działaniach i wynikach
• rejestrując się w naszym biuletynie
• śledź nas w mediach społecznościowych:
o Facebook: 
https://www.facebook.com/cekate.hr/
o Instagram (w toku ...)
o Twitter (w toku ...)
W przypadku wszelkich pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt z koordynatorem ds. Partnerstwa pod adresem ihromatko@cekate.hr

KARTA IDENTYFIKACYJNA PARTNERSTWA
KOD PROJEKTU: 2018-1-HR01-KA204-047439 
Czas trwania:  1.11.2018 – 31.10.2020
KOORDINATOR: 
Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvatska)
PROJECT KOORDINATOR: Ivan Hromatko, PhD


CELE
Zgodnie z programem Erasmus + partnerstwo to ma trzy główne cele:
1. HORIZONTAL: Włączenie społeczne
2. EDUKACJA DOROSŁYCH: Rozszerzanie i rozwijanie kompetencji nauczycieli
3. EDUKACJA DOROSŁYCH: Zwiększenie popytu i absorpcji poprzez zasięg, wytyczne i strategie motywacyjne
ZAJĘCIA
• 7 międzynarodowych warsztatów edukacyjnych teatralnych z nieformalnej edukacji dorosłych (po jednym na każdego partnera)
• 7 forum pitchingu dla kampanii publicznej i medialnej
• 3 ponadnarodowe spotkania projektowe kierowników projektów
OCZEKIWANE REZULTATY
• 84 międzynarodowych uczestników certyfikowanych do stosowania pitchingu w edukacji nieformalnej
• 14 włączonych, wykształconych i uprawnionych członków grup zmarginalizowanych i zmotywowanych do wejścia na rynek pracy
• znaczny rozwój umiejętności miękkiej prezentacji uczestników i podstawowych umiejętności (kluczowe kompetencje UE): komunikacja w języku obcym, nauka uczenia się, świadomość kulturowa, kompetencje społeczne i obywatelskie
• zwiększenie widoczności publicznej i włączenia zmarginalizowanych grup poprzez 7 publicznych forów dyskusyjnych i prowadzenie kampanii medialnych przez wszystkich partnerów
• wzrost popularności metody pitchingu teatralnego wśród organizacji pozaformalnej edukacji w krajach partnerskich, poprzez 7 publicznych forów dyskusyjnych i kampanie medialne wszystkich partnerów
 
WYNIKI PROJEKTU
Tutaj możesz śledzić wyniki projektu, który będziemy aktualizować i publikować wraz z rozwojem projektu.
 FOTOGRAFIE I MATERIAŁY WIDEO Z DZIAŁAŃ PARTNERSKICH 

eMULTIPOETRY

eMultipoetry to projekt edukacyjny poezja realizuje w ramach Programu Grundtvig Unii Europejskiej.Projekt jest prowadzony przez instytucje kultury w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

W ramach programu tworzymy nową wielojęzyczną międzynarodowej online przestrzeń dla poezji. I nie tylko dla "wysoki" i poezji uznanej. Umożliwiamy naszym użytkownikom systematyczne pisanie i tłumaczenie wierszy na poziomie rzeczywistości są one na z możliwości poprawy swoich umiejętności i podejmowania kontaktów międzynarodowych i wymianę.

Projekt skierowany jest zarówno dla klientów indywidualnych w każdym wieku i tych, którzy prowadzą kursy kreatywnego pisania i tłumaczenia.  Korzystanie z naszych narzędzi możesz skonfigurować własne profile, publikować wiersze, tłumaczyć je, komentować i oceniać prace innych, pisać wiersze w specjalnie skonstruowanych grach internetowych i tworzyć wiersze Online Group pod kierunkiem moderatorów na czatach specjalnie utworzonych . Grupy interesu mogą być ustawione, jak również zamkniętych grup studenckich, które mogą poprawić swoją technikę pisania w różnych formach poezji i prozy pod nadzorem wykładowców.


eMULTIPOETRY oficjalny opis:

Projekt proponuje praktyczne i teoretyczne ramy zapewniając spółdzielczą Życie język Long Learning metodologii ICT dla nauczycieli, placówek oświatowych i decydentów. Celem jest, aby ich wyniki zintegrowania badań naukowych i nauczania programów w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, integracji i rozwoju istniejących programów szkoleń dla nauczycieli i tłumaczy w pełnej gamie multimedialnych innowacyjnej metodologii ICT związane z zaspokojeniem potrzeb w Europie nowa sytuacja kulturowa. Projekt ma na celu zaprojektowanie techno-pedagogicznej środowiska dla rozszerzenia wiedzy na temat języków i poezji współczesnej, tłumacząc spółdzielni, komponowania i międzynarodowe prezentacje multimedialne przetłumaczonych wierszy.

Efekty będzie oferować narzędzia ICT gotowe do wykorzystania przez szkoły europejskie w oparciu o nowatorskie metody edukacyjnej opracowanej przez międzynarodowy zespół ekspertów językowych. Oni uważają obecne metody, jak również wnioski wyciągnięte z zastosowania narzędzi przesiewowych stosowanych w kolejnych etapach oceny projektu (statystyki, sondaże) W konsekwencji, projekt tworzy europejskiej biblioteki cyfrowej wierszy z kolekcji współczesnej poezji zbudowany na wierszach powstałych wynikiem współpracy międzynarodowej, jak również z wykorzystaniem zasobów europejskich bibliotekach i archiwach wizualnych dostarczanych przez współpracujących stacji telewizyjnych. W szerokim sensie projekt próbuje zainspirować Europejczyków do rozszerzania swoich umiejętności językowych w drodze międzynarodowej komunikacji i wymiany z zastosowania innowacyjnych multimediów i metodologii ICT. W celu zapewnienia szerokiej popularyzacji to obejmuje stosowanie innowacyjnej formie, multimedialne i internetowe oferty (muzyka, obrazy, dane określone fragmenty poezji Cyber ​​Literatury) projekt produkuje i emituje film dokumentalny i rozwija gry tłumaczenia poezji wideo, które umożliwiają szerokie upowszechnienie i dokonać atrakcyjnych produktów dostępnych dla osób z ograniczonym dostępem do Internetu.


PUZZLE


MEMORY