Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA

eMULTIPOETRY

eMultipoetry to projekt edukacyjny poezja realizuje w ramach Programu Grundtvig Unii Europejskiej.Projekt jest prowadzony przez instytucje kultury w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

W ramach programu tworzymy nową wielojęzyczną międzynarodowej online przestrzeń dla poezji. I nie tylko dla "wysoki" i poezji uznanej. Umożliwiamy naszym użytkownikom systematyczne pisanie i tłumaczenie wierszy na poziomie rzeczywistości są one na z możliwości poprawy swoich umiejętności i podejmowania kontaktów międzynarodowych i wymianę.

Projekt skierowany jest zarówno dla klientów indywidualnych w każdym wieku i tych, którzy prowadzą kursy kreatywnego pisania i tłumaczenia.  Korzystanie z naszych narzędzi możesz skonfigurować własne profile, publikować wiersze, tłumaczyć je, komentować i oceniać prace innych, pisać wiersze w specjalnie skonstruowanych grach internetowych i tworzyć wiersze Online Group pod kierunkiem moderatorów na czatach specjalnie utworzonych . Grupy interesu mogą być ustawione, jak również zamkniętych grup studenckich, które mogą poprawić swoją technikę pisania w różnych formach poezji i prozy pod nadzorem wykładowców.


eMULTIPOETRY oficjalny opis:

Projekt proponuje praktyczne i teoretyczne ramy zapewniając spółdzielczą Życie język Long Learning metodologii ICT dla nauczycieli, placówek oświatowych i decydentów. Celem jest, aby ich wyniki zintegrowania badań naukowych i nauczania programów w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, integracji i rozwoju istniejących programów szkoleń dla nauczycieli i tłumaczy w pełnej gamie multimedialnych innowacyjnej metodologii ICT związane z zaspokojeniem potrzeb w Europie nowa sytuacja kulturowa. Projekt ma na celu zaprojektowanie techno-pedagogicznej środowiska dla rozszerzenia wiedzy na temat języków i poezji współczesnej, tłumacząc spółdzielni, komponowania i międzynarodowe prezentacje multimedialne przetłumaczonych wierszy.

Efekty będzie oferować narzędzia ICT gotowe do wykorzystania przez szkoły europejskie w oparciu o nowatorskie metody edukacyjnej opracowanej przez międzynarodowy zespół ekspertów językowych. Oni uważają obecne metody, jak również wnioski wyciągnięte z zastosowania narzędzi przesiewowych stosowanych w kolejnych etapach oceny projektu (statystyki, sondaże) W konsekwencji, projekt tworzy europejskiej biblioteki cyfrowej wierszy z kolekcji współczesnej poezji zbudowany na wierszach powstałych wynikiem współpracy międzynarodowej, jak również z wykorzystaniem zasobów europejskich bibliotekach i archiwach wizualnych dostarczanych przez współpracujących stacji telewizyjnych. W szerokim sensie projekt próbuje zainspirować Europejczyków do rozszerzania swoich umiejętności językowych w drodze międzynarodowej komunikacji i wymiany z zastosowania innowacyjnych multimediów i metodologii ICT. W celu zapewnienia szerokiej popularyzacji to obejmuje stosowanie innowacyjnej formie, multimedialne i internetowe oferty (muzyka, obrazy, dane określone fragmenty poezji Cyber ​​Literatury) projekt produkuje i emituje film dokumentalny i rozwija gry tłumaczenia poezji wideo, które umożliwiają szerokie upowszechnienie i dokonać atrakcyjnych produktów dostępnych dla osób z ograniczonym dostępem do Internetu.


PUZZLE


MEMORY